Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu kola.maxbike.cz vymezují obchodní vztahy mezi společností Maxbike s.r. o, se sídlem Navrátilova 1241 / 3, 721 00 Ostrava-Svinov jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé, jejichž předmětem je dodávka zboží či výrobků dle výběru na internetových stránkách www.maxbike.cz .

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2. Objednání zboží či služeb

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky  zboží či služeb je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a její přijetí prodávajícím. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky uvedenými v objednávce, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě jiných zákonných důvodů.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje,že seznámil s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a potvrzuje svůj souhlas s nimi.  

Prodávajícím přijatá objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek platných v době objednání zboží. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.Od doručení objednávky prodávajícímu začíná běžet dodací lhůta. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

Prodávající má právo stornovat objednávku z důvodů,že požadované zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena či dodací podmínky. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě,že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na účet (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

 

3.Vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od smlouvy kdykoli do 14 dní od převzetí zboží.Při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží prodávajícímu musí být dodrženy tyto podmínky:  

a) zboží nesmí být použité

b) zboží nesmí být poškozené

c) zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

d) zboží nesmí být upraveno  prodávajícím dle přání kupujícího

e) při splnění všech výše uvedených podmínek budou peníze za zboží vráceny zpět kupujícímu nejpozději  do 14  dnů po fyzickém obdržení zboží prodávajícím a to buď v hotovosti nebo převodem na účet kupujícího.

f) pokud dojde k nesplnění některých z výše uvedených podmínek, má prodávající právo neakceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.

4. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Tato dodací lhůta je pouze orientační. Vzhledem k šíři nabízeného sortimentu nelze garantovat nevyprodání skladových zásob a s tím spojené prodloužení udané dodací lhůty. Termín dodání bude upřesněn po zaslání objednávky. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součásti dodávky není vynášení zboží. Doprava je zajištěna kurýrní službou po České a Slovenské republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle způsobu. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník, aktuální ceník je uveden na internetu v sekci košík, v podsekci způsob dopravy a platby. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu formy dopravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

5. Ceny a platby

Platbu je možné realizovat bankovním převodem na účet prodávajícího na základě zálohové faktury nebo v hotovosti při převzetí zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou po připsání celé kupní ceny za zboží. Faktura, vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
6. Záruka

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů.
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným a nešetrným zacházením, běžným  opotřebením výrobku používáním, mechanickým poškození, živelnými pohromami a použitím výrobku v rozporu s jeho účelem.
Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího.

7. Zboží

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny a technické specifikace výrobků a zboží. Veškerá vyobrazení jsou pouze ilustrativní.


9. Ochrana osobních dat 

Naše společnost si váží důvěry Vámi projevené a zavazuje se, že bude chránit Vaše osobní údaje, které byly uvedeny při realizaci objednávky. Vámi poskytnuté údaje nebudou nijak zneužity a v žádném případě nebudou  poskytnuty třetí osobě.


10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné v plném rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se  v případě fyzické osoby řídí ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické zákoníku obchodního.

Vaše registrace

Registrujte se a usnadněte si nákup

Resgistrujte se a využijte výhody vaší registrace