display Bafang C18.UART-Zapnutí a vypnutí disleje: Přidržením tlačítka ON/OFF (2s)

-Volba funkcí zobrazení: stisknutím tlačítka  " i "

-Volba intenzity připomoci:  stisknutím tlačítek  +/-

                                                -SPEED(Aktuální) 

                                                -MAXS (Maximální)

                                                -AVG (Průměrná)

                                                  -TRIP (ujetá trasa)

                                                  -ODO (Celková vzdálenost)

                                                   -TIME (čas jízdy)

                                                   -RANGE (zbývající kilometry)

                                                   -CALORIES (spotřebovaná energie)

 V objednávce prosím uveďte průměr kol modelu, pro který je displej určen.